Chính sách chung

DỊCH VỤ SỬA CHỮA CUNG CẤP THIẾT BỊ

ĐIỆN NƯỚC GIA VIỆT

093 1893 071 086 6064 486
Chính sách
Chính sách chung

  Chính sách chung của dịch vụ sửa cửa Điện Nước Gia Việt: 

  1. Cam kết chất lượng dịch vụ: Dịch vụ sửa cửa điện nước cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất, bảo đảm sự hài lòng của khách hàng.

  2. Đảm bảo an toàn: Dịch vụ sửa cửa điện nước cam kết đảm bảo an toàn cho khách hàng và tài sản của khách hàng. Nhân viên sửa chữa phải có đầy đủ kinh nghiệm và kỹ năng để làm việc một cách an toàn và hiệu quả.

  3. Điều chỉnh giá cả hợp lý: Dịch vụ sửa cửa điện nước cam kết điều chỉnh giá cả hợp lý và cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Giá cả phải được thông báo trước cho khách hàng trước khi thực hiện dịch vụ.

  4. Thực hiện đúng hẹn: Dịch vụ sửa cửa điện nước cam kết thực hiện đúng hẹn và tiến độ công việc được thống nhất trước đó với khách hàng.

  5. Bảo vệ quyền lợi khách hàng: Dịch vụ sửa cửa điện nước cam kết bảo vệ quyền lợi của khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sửa chữa một cách nhanh chóng và hiệu quả.

  6. Dịch vụ hậu mãi: Dịch vụ sửa cửa điện nước cam kết cung cấp dịch vụ hậu mãi cho khách hàng để đảm bảo rằng sản phẩm đã được sửa chữa hoạt động hiệu quả và bảo trì đúng thời gian.